Kolektory słoneczne

W sytuacji, kiedy ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do ogrzewania wody użytkowanej ciągle rosną warto zastosować instalację solarną. Słońce jest bowiem niewyczerpalnym i bardzo tanim źródłem energii.

Zasada działania jest prosta I przypomina pracę instalacji CO. Jest to układ zamknięty, w którym przez kolektor i wężownicę przepływa płyn niezamarzający na bazie glikolu. Płyn ten odbiera ciepło z próżniowego absorbera ogrzewanego pod wpływem promieniowania słonecznego do wysokich temperatur, a następnie gorący płyn przepompowywany przez wężownicę zasobnika oddaje ciepło wodzie . Nadmiar ciepła gromadzony jest w wodnym buforze ciepła. Ciepło zgromadzone w buforze zostaje wykorzystane do wspomagania  instalacji C.O. Cykl przekazywania ciepła z kolektora do zasobnika i bufora trwa tak długo jak świeci słońce.

Instalacja solarna jest doskonałym sposobem dogrzewania mieszkania I poprawienia domowego bilansu energetycznego. Raz poczyniona inwestycja już na stałe zmniejszy zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa domowego. Dodatkowo używając tego źródła energii oszczędza się paliwa kopalne.