Rekuperatory

Rekuperator jest wymiennikiem ciepła typu powietrze - powietrze. W przypadku wentylacji rekuperator jest urządzeniem ogrzewającym powietrze nawiewane do budynku za pomocą ciepłego powietrza wywiewanego z budynku. Powietrze wywiewane jest z łazienek,kuchni,garderób,zamkniętych korytarzy itp. Następnie za pomocą przewodów wentylacyjnych dostarczane jest do wymiennika w rekuperatorze, gdzie nie mieszając się ogrzewa powietrze dostarczone z zewnątrz. Świeże,ogrzane i przefiltrowane powietrze dostarczane jest do pozostałych pomieszczeń mieszkalnych. Dzięki rekuperatorowi jesteśmy w stanie odzyskać z wywiewanego powietrza z domu do 95% energii. W tradycyjnych systemach wentylacji całe ciepło zostaje bezpowrotnie utracone. Poza tym wentylując dom w tradycyjny sposób (poprzez otwieranie okien)  wychładzamy pomieszczenia narażając się na niepotrzebne koszty związane z ogrzewaniem. 
Wprowadzenie stosowanych obecnie energooszczędnych rozwiązań dla budownictwa zaowocowało dramatycznym pogorszeniem warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń. Uszczelniona stolarka okienna i drzwiowa całkowicie eliminuje dotychczas stosowany grawitacyjny sposób wentylacji budynków. W pomieszczeniach (przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej) następuje koncentracja niepożądanych składników w powietrzu, takich jak: dwutlenek węgla, para wodna, kurz oraz wiele chemicznych związków wydzielanych z materiałów budowlanych oraz elementów wyposażenia. Także rosnące ceny energii elektrycznej i cieplnej oraz dążenie właścicieli budynków do ograniczenia kosztów użytkowania budynków powodują wzrost zainteresowania rekuperatorami. W opisanej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem, dla którego nie ma alternatywy, jest system wentylacji wymuszonej, powodujący w sposób mechaniczny wymianę powietrza, przy czym optymalnym systemem jest układ nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła.Poza tym zbyt mała ilość napływającego z zewnątrz powietrza świeżego jest przyczyną złego samopoczucia osób w nich przebywających. Jednym rozwiązaniem jest stosowanie systemów wentylacyjnych. W systemach wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej indywidualnej nie ma możliwości odzyskiwania ciepła z powietrza usuwanego z budynku.

Taką możliwość dają jedynie systemy scentralizowanej wentylacji tzw. Rekuperacja.Schemat działania wymiennika


Rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym


Rekuperator z wymiennikiem krzyżowym

w dolnej części widoczna jest nagrzewnica powietrza nawiewanego